日本
English
Việt Nam
banner
Ngày 14/07/2022 Triển khai nhận nhiệm vụ bảo vệ nhà máy B&D Việt Nam tại KCN Nhơn Hội, Qui Nhơn, Bình Định
Cập nhật: 15/07/2022
Lượt xem: 293
Liên hệ hợp tác
Nhập lại Gửi
    Lên đầu trang
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Điện thoại: 84-4) 38 725 874
Hotline: 84-4) 38 725 874
 
 
Kho bạc của Ngân hàng nhà nước tại Bình Định