日本
English
Việt Nam
banner
Tại Ngân hàng Vietinbank - CN Bắc Hà Nội
Cập nhật: 19/10/2015
Lượt xem: 509
Ngày 14/9 Công ty bảo vệ Đông Nam Á - Việt Nam triển khai bảo vệ tại Ngân hàng Vietinbank - CN Bắc Hà Nội với 01 trụ sở và 15 phòng giao dịch. Với chất lượng dịch vụ luôn được coi trọng và tốt hơn nữa, Công ty bảo vệ Đông Nam Á - Việt Nam chúng tôi luôn cố gắng khẳng định thương hiệu và sự phát triển lớn mạnh của mình theo năm tháng.


Liên hệ hợp tác
Nhập lại Gửi
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Điện thoại: 84-4) 38 725 874
Hotline: 84-4) 38 725 874